Vés al contingut (premeu Retorn)

Benvinguts al Centre de Recerca en Tecnologia Multiescala de Barcelona

Benvinguts al Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona


El Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona és un centre de la Universitat Politècnica de Catalunya dedicat a la investigació, desenvolupament i innovació en els camps de micro i nanoenginyeria, nanotecnologia i nanociència.  El centre sorgeix como un projecte multidisciplinari entre diferents grups d'investigació de la UPC, amb l'objectiu de donar força al treball realitzat en investigació fonamental i aplicada en els diferents camps en els que la nanoenginyeria està present.

Edifici I

Temes d'Investigació:

 • Manipulació i dinàmica de nanopartícules per electrònica, comunicació i sensors.
 • Propietats mecàniques, elèctriques i electròniques de nanodispositius, nanoestructures i sistemes biològics.
 • Anàlisi multiescala de processos acoblats: sistemes complexos.
 • Anàlisi de superfícies i reactivitat en l'escala nano.
 • Simulació i modelat de sistemes nanomètrics i materials nanoestructurats.
 • Fabricació, caracterització i aplicacions de micro i nanocapes i recobriments.
 • Fabricació i disseny de dispositius, circuits i sistemes.
 • Integració de dispositius nanomètrics en sistemes micro i mesoscòpics.
 • Disseny, síntesi i caracterització de nanopartícules i la seva aplicació en catàlisi.
 • Aplicacions en el camp de l'energia de nanopartícules i nanoestructures.
 • Disseny d'equips per obtenir, manipular i caracteritzar nanomaterials i nanoestructures.